We hebben een zaagservice gelanceerd. Je alles-in-één oplossing voor het precies zagen en kanten. Probeer nu!

IP-bescherming

Bij Cutr nemen we gegevensbescherming en de bescherming van intellectueel eigendom (IE) zeer serieus. Als onderdeel van ons streven om de privacy en veiligheid van de informatie van onze klanten te waarborgen, hebben we een uitgebreid gegevensbeschermingsbeleid geïmplementeerd.


Gegevensverzameling en -gebruik

Cutr verzamelt bepaalde gegevens, waaronder CAD-bestanden, op ons platform. Wij begrijpen dat CAD-bestanden waardevolle IP kunnen bevatten voor onze partnerbedrijven. We verzekeren u dat we deze gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en ons strikt houden aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze productieservices aan te bieden en een naadloze samenwerking met onze partners te garanderen.

Gegevensbeveiliging

We hebben robuuste beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid en integriteit van de aan ons toevertrouwde gegevens te beschermen. Onze systemen maken gebruik van de modernste versleutelingstechnieken en toegangscontroles om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen. We controleren en updaten onze beveiligingspraktijken regelmatig om nieuwe bedreigingen voor te blijven en een veilige omgeving voor de informatie van onze klanten te behouden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Cutr heeft een strikt beleid om de vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken te waarborgen. We delen, verkopen of openbaren geen klantgegevens, inclusief CAD-bestanden, aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer vereist door de wet of om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen met onze productiepartners. We eisen ook dat al onze werknemers en partners vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe ze toegang hebben te waarborgen.

Bewaren van gegevens

We bewaren klantgegevens, waaronder CAD-bestanden, alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving. We herzien en updaten regelmatig ons beleid voor het bewaren van gegevens om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke vereisten en om de opslagduur van gegevens te minimaliseren.

Rechten van de klant

We respecteren en handhaven de rechten van onze klanten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Als u vragen, verzoeken of zorgen hebt over de gegevens die wij over u of uw bedrijf hebben, neem dan contact met ons op. Wij zullen uw verzoeken onmiddellijk behandelen en ervoor zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd.

Onze belofte

Bij Cutr zijn we toegewijd aan het continu verbeteren van onze gegevensbeschermingspraktijken en op de hoogte te blijven van de veranderende privacywetgeving en -regelgeving. We streven ernaar een veilig en betrouwbaar platform te bieden aan onze klanten, waarbij de bescherming van hun waardevolle intellectuele eigendom wordt gewaarborgd.